Firma Hydrometal udziela gwarancji na swoje produkty na okres 12 miesięcy. Warunki gwarancji podano w instrukcji eksploatacji ładowaczy czołowych oraz można je znaleźć Tutaj

Zgłoszenia gwarancyjne proszę kierować do swojego sprzedawcy, który w kontakcie z producentem Hydrometal poprowadzi serwis gwarancyjny.

Naprawy pogwarancyjne również można zgłaszać do swojego sprzedawcy, albo bezpośrednio do producenta Hydrometal na adres: hydrometal@hydrometal.pl .

Ładowacze HYDROMETAL – dopuszczalne wartości przecieków wewnętrznych

1.Charakterystyka techniczna

Nowoczesne jednostki sterujące (rozdzielacze, elektrozawory) są wyposażone w zawory suwakowe. Nie mają one oddzielnych uszczelek, suwaki w tych zaworach pełnią jednocześnie rolę uszczelnienia. Pomimo wysokiej precyzji wymiarowej suwaka i cylindra dopuszcza się niewielki wyciek oleju, który jednocześnie jest niezbędny do zapewnienia smarowania zaworu sterującego.

Ten przeciek wewnętrzny może być powodem opadania wysięgnika ładowacza i wychylania euroramki w neutralnej pozycji dźwigni joysticka– w dopuszczalnych granicach.

2.Dopuszczalne wartości opadania wysięgników ładowaczy i wychylania euroramki – określone długością wysuwu tłoczysk siłowników podnoszenia i siłowników wychylania –podano w poniższej tabeli.

Siłownik podnoszenia Siłownik wychyłu
Rodzaj ładowacza Obciążenie
[kg]
Średnica
tłoczysko/rura
[mm]
Max. zmiana długości siłownika podnoszenia
[mm/15 min]
Średnica
tłoczysko/rura
[mm]
Max. zmiana długości siłownika wychyłu
[mm/15 min]
AT-5plus 385 63/36 6,3 55/30 9,3
AT-10 440 63/36 6,1 63/36 8,2
AT-20 550 70/40 5,3 70/40 6,3
AT-30 660 75/40 3,6 70/40 7,1
AT-40 740 80/40 3,1 75/40 5,8
AT-50 1000 90/50 2,3 75/40 6,3
Założenia:

całkowity wyciek jest sumą wycieku podnoszenia i wychylania,

założono  wyciek 4 cm3/min (według danych producenta rozdzielaczy).

ciśnienie w układzie 100 bar (przeliczono na obciążenie ładowacza),

temperatura oleju 50°C

wysięgnik podniesiony 1m nad ziemią,

środek ciężkości ładunku z narzędziem, oddalony 0.8m od punktu obrotu ramki,