SAME

DOBÓR ŁADOWACZA

WYKAZ KONSTRUKCJI SAME

PRZYKŁADY MONTAŻU

Same Tiger 65 AT-5PlusSame Tiger 65 Same Tiger 65 AT-5PlusSame Tiger 65
Same Explorer 95 AT-20Same Explorer 95 Same Explorer 95 AT-20Same Explorer 95
Same Silver 95 AT-30Same Silver 95 Same Silver 95 AT-30Same Silver 95 Same Explorer 95 AT-30Same Explorer 95 Same Explorer 95 AT-30Same Explorer 95
Same Explorer 95 AT-30Same Explorer 95 Same Explorer 3-85 AT-30Same Explorer 3-85 Same Explorer 3-85 AT-30Same Explorer 3-85 Same Explorer 3-85 AT-30Same explorer 3-85
Same Rubin 120 AT-40Same Rubin 120 Same Rubin 120 AT-40Same Rubin 120 Same Silver 100.6 AT-40Same Silver 100.6 Same Silver 100.6 AT-40Same Silver 100.6