FIAT

DOBÓR ŁADOWACZA

WYKAZ KONSTRUKCJI FIAT

PRZYKŁADY MONTAŻU

Fiat 466 AT-10Fiat 466
Fiat 60-90 AT-20Fiat 60-90 Fiat 60-90 AT-20Fiat 60-90 Fiat DT 80-90 AT-20Fiat DT 80-90 New Holland L95 FiatAgri AT-20New Holland L95 FiatAgri
New Holland L95 FiatAgri AT-20New Holland L95 FiatAgri